Subsemnatul Macamete Alexandru declar pierduta legitimatie student serie F0165733, emisa de Facultatea de Medicina Veterinara. O declar nula.

Author: Pierderi Acte