Subsemnatul Matei Victor-Nicolae, declar pierdute legitimatia de student pentru reducere/ gratuitate la transport si carnetul de student, din cadrul Academiei Tehnice Militare Ferdinand I Bucuresti. Le declar NULE.

Author: Pierderi Acte