Subsemnatul Mihailescu Ionel Octav declar pierdut procesul verbal de predare primire nr. 31656/ 28.04.1993 pentru apartamentul nr.9 situat in Bucuresti, str. Sebastian 17, bl.S21, sc.1, sector 5, Bucuresti.

Author: Pierderi Acte