Subsemnatul Moraru Adrian Gabriel, student in anul 1 la Facultatea de Educatie Fizica si Sport, specializarea Sport si Performanta Motrica, declar pe proprie raspundere ca am pierdut CAENETUL DE STUDENT SI LEGITIMATIA. LE DECLAR NULE.

Author: Pierderi Acte