Subsemnatul Nascu Florin Adrian declar pierderea carnetului si legitimatiei de elev emise de catre Scoala Postliceala Sanitara “Fundeni”. Le de clar nule.

Author: Pierderi Acte