Subsemnatul Petre Mihai Marius, student la Facultatea de Teologie Ortodoxa Justinian Patriarhul, declar pierdute carnetul si legitimatia de student. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte