Subsemnatul Pieleanu Mihai-Liviu declar pierdute legitimatia de student si carnetul de student, emise de Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte