Subsemnatul Radu Vlad-Iosif declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Energetica din cadrul UPB Bucuresti. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte