Subsemnatul Rosu Alexandru Laurentiu declar pierderea carnetului de student emis de Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologii ale Informatiei, din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte