Subsemnatul Sebastian Antonio Vuta declar pierdute legitimatia si carnetul de student, Facultatea de Geografie. Date contact:0753512480. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte