Subsemnatul Stancuta Matei Gabriel declar pierdute legitimatia de student si CI. LE DECLAR NULE.

Author: Pierderi Acte