Subsemnatul, Stezar Dragos-Matei declar pierderea legitimatiei de student, emis de Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nula!

Author: Pierderi Acte