Subsemnatul Stoica Dragos declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student eliberate de universitatea politehnica din Bucuresti

Author: Pierderi Acte