Subsemnatul Vanuta George- Andrei, declar pierduta legitimatia de student, eliberata de Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. O declar nul.

Author: Pierderi Acte