Publică anunțul tău în maxim 1 oră

pentru minimum 6 luni

acum și în ziarul online
Gazeta de Pierderi

Vezi mai jos ultimele anunţuri publicate

Pierdut Registrul Unic de Control pentru RO MEGA TRADE SRL punct de lucru din Municipiul Braşov, Şoseaua CRISTIANULUI, STATIA TERMINUS DE CALATORI CAP DE LINIE STADIONUL MUNICIPAL, IDENTIFICAT CU P4′, CORPUL B CU SUPRAFATA DE 65 MP, Judet Braşov

PIERDERE CLUJ. SC AMAPLAST SRL cu sediul in Floresti, str. Sub Cetate, nr.13G, ap.1, jud. Cluj, CUI 25314408,peirdut certificat constatator cu activitati autorizate la terti din data de 20.03.20009. Il declar nul.

Pierdut certificate constatatoare pentru toate punctele de lucru autorizate la Registrul Comertului, pentru societatea Diamed Center S.R.L., CUI.14721295. Le declaram nule

Pierdut legitimatie student si carnet de student emise de UMF ” Carol Davila” din Bucuresti, pe numele Bulete Laura Alexia. Le declar nule.

Subsemnata Bojila Emilia-Maria, declar pierduta legitimatia de student emisa de Academia de Studii Economice, din Bucuresti. O declar nula.

Pierdut placute autorizatie taxi nr. 2862- 2 buc.

Pierdut placute autorizatie taxi nr. 2872- 2 buc.

Jul Home Concept Srl cu sediul in Sat Selimbar, Comuna Selimbar, str. Ana Aslan nr.2 , ap. 3, Jud. Sibiu, J32/1270/2018, CUI 39893202, declaram pierdut certificatul de inregistrare Nr. 4548234.

Subsemnata Gheorghe Ioana, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti. O declar nula.

Declar pierdut Certificat Membru OAMGMAMR, Nr. B 033693, pe numele TUDOR LIVIU ADRIAN. Îl declar nul.

Subsemnata Petre Irina Teodora, declar pierduta legitimatia de student emisa de Facultatea de Chimie a Universitatii din Bucuresti.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare si actul constitutiv emis de Oficiul Registrului Comertului al societatii Fritz Estate SRL, cu sediul social in Cluj, Cluj-Napoca, str. Lalelelor, nr. 14, ap. 7, Numar de ordine in Registrul Comertului J12/2329/2020, C.U.I. 42889821. Il declaram nul.

Pierdut Registru Unic de Control al SC J’Adore Health SRL. Il declar nul.

Subscrisa SC PROFI ROM FOOD SRL, declara pierdut si nul Acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale nr. 8741 din 06.06.2016, eliberat de Primaria Mun. Timisoara, pentru punctul de lucru din Timisoara, str. Aleea Studentilor nr. 2, cantina 4C, partial.

Pierdut carnet student, Haraidon Andreea, emis de universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti.

2
ore termen de publicare
6
luni durată publicare
47
lei - 1 anunţ
4
lei - text bolduit
6
lei - ziar Gazeta de Pierderi