Balazs Imre declar pierdut si nul atenstat ANRE nr. 201913277/ 07.05.2019.

Pierdut act concesiune nr. 164 din 09.07.2010 eliberat de Parohia Giulesti Sarindar pe numele Pieptea Maria pentru 1 morminte situat in Cimitirul Vechi, figura I, randul 31, locul 2. Il declar nul

Pierdut Contract de inchiriere locuinta, cu Nr. 22402/24.04.2018 incheiat intre Administratia Fondului Imobiliar si Tomescu Vasile.

Pierdut mapa documente contabile si fiscale, plus stampila nr 7. Le declar nule.

Pierdut “Licenta de pescuit in ape Continentale” nr.TL0358 din 23.09.2020 avand nr de identificare CFR ROM000005810 pentru Ambarcatiunea de pescuit nr.5220TL proprietar Pohilca Pavel. Declar NUL.

Pierdut Licenta de pescuit nr. TL0358 din 23.09.2020 avand nr de identificare CFR ROM000005810 pentru Ambarcatiunea de pescuit nr. 5220TL proprietar Pohilca Pavel. Declar NUL.

Pierdut adeverinta electrician ANRE, gradul IIIA, nr. 201910944 din 13 Aprilie 2019 si adeverinta de verificator de proiecte autorizat nr. 201920121 din 13 Aprilie 2019 pe numele Istrate Emil. Le declar nule.

Pierdut schita de plan anexa contract nr. N8717 din 22.07.2013 emis de AFI pe numele Dragoescu Ana.

S.C. FAUSTO ONLIE SRL, cu nr. de inregistrare la Registrul Comertului nr.J23/3833/2018, CIF-39747770 declaram pierdut casa de marcat model Compact S 01, configuratia structura electronica, seria ZCS041849, seria fiscala 5000782694. O declaram nula.

Pierdut adeverinta electrician autorizat Grad IV B nr.201911237, pe numele APOSTOLESCU ALIN-MIHAI. O declar nula.

Pierdut adeverinta electrician autorizat ANRE Grad III A + III B pe numele Roescu Viorel Laurentiu.O declar nula.

Pierdut adeverinta electrician autorizat Grad I nr. 201913021/ 06 mai 2019, emisa de ANRE, pe numele Darie Valentin. O declar nula.

Pierdut adeverinta electrician autorizat Grad III A + III B/ verificator proiecte nr.201911018/ 201920130 din 19-apr.-2024, pe numele Dinica Marius- Florin. Le declar nule.

Pierdut adeverinta electrician ANRE, gradul IIIA si IIIB, nr. 201910767 din 13 Aprilie 2019 pe numele Dorobantu Cristian. O declar nula.

Pierdut autorizatie de construire nr. 8L din 9.05.1994, emisa de Primaria municipiului Bucuresti. Declar nula.

Pierdut Proces-verbal de predare-primire a locuintei, nr 85/117 din 07.12.1992, pe numele Fundateanu Constanta, pentru apartamentul nr. 13 situat in Buftea, jud. Ilfov, str. Studioului, nr. 12 bis, bl. 34, sc. E. Il declar nul.

Pierdut stampila instalator autorizat gaze naturale EGIU EGD, pe numele POPA-LUCA STEFAN-MATEI. O declar nula.

Pierdut contract de prestari servicii si cerere de inscriere OCPI Ilfov intre Pfa Dobre Alexandru si d-nul Sabau Gheorghe neinregistrate si semnate doar de d-nul Sabau Gheorghe. Le declar nule. Telefon 0726103148.

Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str. Vedea nr. 5, bl. 91, sc. 1, Et. 1, ap. 8, sect. 5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr. 235, bl. 67, sc. B. Il declar nul.

Pierdut Diploma de BACALAUREAT, Liceul Gheorghe Sincai, pe numele de Ivan Cornel. O declar nula

Pierdut chitantier ABC Asigurari, cu seria BWLU, de la numarul 8623676 la numarul 8623700. Il declar nul.

Pierdut Titlu de Proprietate pe numele de LUCA MARIN din str. PREVEDERII nr. 57, Bucuresti, sector 3. Il declar nul.

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula.

Subsemnata Codîrleanu Laura-Mihaela, declar pierdute carnetul și legitimația de student emise în cadrul Facultății de Biotehnologii, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Declar aceste acte nule.

Subsemnatul, Grigoras Vasile, pierdut Autorizatia de interpret si traducator nr. 8367/30.01.2003, eliberata de Ministerul Justitiei. O declar nula.

Subscrisa Biserica Adventista de Ziua a Saptea – Conferinta Muntenia, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Negustori, Nr. 15, CIF 4733390, declar pierduta Autorizatia de Desfiintare si Construire Nr. 601 din 08.12.2021.

Pierdut placute autorizatie taxi nr. 2862- 2 buc.

Pierdut placute autorizatie taxi nr. 2872- 2 buc.

Pierdut adeverinta electrician autorizat in original, nr.201711733/10.11.2017. O declar nula.

SC LAYERS XYZ SRL identificata cu J29/2637/2017, C.U.I. 38458901, declara pierduta Casa de Marcat nr. identificare ANAF 2000272563.

Pierdut proces verbal anexa la contract de construire nr. 6386 din 1970 pe numele Ivan Dumitru si Ivan Ileana. Il declar nul.

Anunt pierderea parafei din data de 03.11.2023, parafa medic primar – medicina de familia, competenta medicina de urgenta, cu codul 341327. O declar nula.

Declar pe propria răspundere că am pierdut autorizația Direcția Sanitar Veterinar pentru autoutilitara Iveco B 25 JWM.

Pierdut PERMIS DE EXERCITARE NIVEL 2 – CNCAN, cu numar 715/2018, in domeniul nuclear RDG, specialitatea RTGD, valabil de la 27.09.2018 pana la 26.09.2023. Titular GRUIA DAN-GABRIEL. Declar nul.

Pierdut Certificat de Ambarcațiune de Agrement, seria A001248, emis de Autoritatea Navală Romană, pentru ambarcațiunea inmatriculată la Căpitănia Port Snagov, sub numărul matricol 0248-SN. il declar nul.

Subsemnata Brehar Andreea Cristiana, medic primar endocrinolog, declar pierduta parafa cu codul de parafa 843490. O declar nula.

Subsemnatul Brebeanu Valentin, declar pierduta Adeverinta de Electrician autorizat nr. 201810555/ 20.04.2018, eliberata de ANRE. O declar nula.

Subsemnatul Dr. Costache Adrian declar pierdut Certificat de competenta echografie nr. 42427 din 10 decembrie 1992, eliberat de Ministerul sanatatii Centrul de perfectionare a personalului superior sanitar. Il declar nul.

Societatea BLUE RIVER BUCURESTI 78 SRL, cu sediul social in Bucuresti, strada Govora, nr.1, Sector 4, identificata cu RO13400556, J40/8876/2000, declara piederea stampilelor cu marcile 92, 112 si 6.

Proces verbal de receptie (la terminarea lucrarilor) autorizatiei nr.210-I eliberat in 12.12.2002, pe numele Pirvu Mihaela. Il declar nul.

Pierdut parafa medic dr Budu Neculai medic veterinar cod 141930. Declar nula.

Pierdut brevet de turism pe numele de Pavel Vasilica Loredana. Se declara nul.

Pierdut document de inregistrare pentru siguranta alimentelor nr. 01366/27.03.2014 si 01367/27.03.2023

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula.

Pierdut permis de conducere ambarcatiune clasa C si D pe numele Robert Vasilian. Il declar nul.

Pierdut Certificat de Identificare Aeronava ULM cu nr. 149 din anul 2005 pe numele firmei SC EDIL TUR IMPEX SRL. Il declar nul.

Pierdut stampila rotunda, antet S.C. Chem Analyst S.R.L. O declar nula.

Subsemnata Magda Ionescu declar pierderea carnetului de membru CECCAR no. EC50501/2017. Il declar nul.

SC FARMACIA MIRUNA SRL , cu sediul in PITESTI, str HORIA,CLOSCA si CRISAN, NR 19, BL B15, SC B, AP. 4, Jud Arges, inregistrata la Registrul Comertului sub nr . J03/745/2008 , CUI: RO23645375, DECLARAM PIERDUT aparat de marcat electronic fiscal , avand urmatoarele elemente de identificare, tipul DATECS, seria DB4200074223, NUI 5000360297. IL DECLARAM NUL.

Pierdut ACT DE CONCESIUNE nr. 987 din 23.05.1978 pe numele Vladescu Marin, Vladescu Elena, Radu Constantin, Radu Nicolae, Constantinescu Georgeta si Stoiciu Mariana, act emis de Parohia Vintila Voda, Popesti-Leordeni, sect.5.Il declar nul.

Pierdut Atestat de libera practica – psiholog clinician autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania, pe nume Sut Veronica, in orasul Cluj Napoca.

Pierdut adeverinta electrician autorizat in original, nr.201711733/10.11.2017. O declar nula.

Romanian Airport Services declara pierdut si nul permisul de acces autovehicul cu seria 001445 emis de catre CNAB pentru punctele de lucru AIBB-AV si AIHCB, emis pe indicativul RAS 151.

Pierdut carnet de expert contabil nr. 22205/2006 emis de CECCAR Ilfov pe numele Badea C. Florica. Il declar nul.

Pierduta carte de munca, titular Lupchian Nicolae, data nasterii 09.11.1954.

Pierdut card acces pentru ELI-NP pe numele Pătrășcoiu Robert-Daniel. Il declar nul!

Pierdut PERMIS EXERCITARE NIVEL 2 IN DOMENIUL RADIAȚIILOR, cu număr 292/2023. Declar nul.

Pierdut act de concesiune nr.6057 pe numele Barcan Felicia, Cimitirul Parohial Militari. Il declar nul.

Pierdut certificat IMO: Prim Ajutor Medical nr. 5989/09 – 10.03.2017 pe numele Chesaru Mihai Alexandru. Il declar nul.

Declar pierduta placuta inmatriculare B-5-01548.

Pierdut autorizatie electrician grad IIA/ IIB nr. 201810902/05 Mai 2018.

Pierdut act de concesiune nr. 126/1970, pe numele Blanaru Dumitru, al locului de veci din parcela B1-275 din Cimitirul Adormirea Maicii Domnului Giulesti. Il declar nul.

Pierdut decizie primar cota ind. de 17,5% din partile comune pentru apartamentul din strada Romului, nr. 10, Et. P, Ap. 2, propietar Munteanu Tudora, cat si decizia Administratiei Fondului Imobiliar prin care se admite ca partile comune sunt in propietatea lui Munteanu Tudora.

Pierdut contract construire nr.2453/4 si proces verbal anexa la contract pe numele Teodorescu Grigore. Le declar nule.

Pierdut adeverinta nr. 201811236/05.05.2018 de electrician autorizat, pe numele de Olteanu Nicolae. Prezenta adeverinta se declara nula.

Pierdut Atestat de Competenta Profesionala transport marfa pe numele Luca Ciprian. Il declar nul.

Declar pierdut cardul national de sanatate, avand numarul de identificare 4421332118900018, pe numele Havris Elena-Cristina. In consecinta, il declar nul.

Pierdut autorizatie DSV, numarul VA 28944, din 07.05.2019. Declar nula.

Declar pierduta parafa pe numele Benea Loredana, medic primar boli infectioase, ecografie generala, cod 932132. O declar nula.

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule.

Subsemnata Amza Ligia, domiciliata in Buftea, declar ca am pierdut contractul de construire si procesul verbal de predare primire pe numele Varau Stefan. Le declar nule

PIERDERE JUDETUL ILFOV. MASER PETRE, domiciliat in Buftea, str. Studioului nr. 12 bis, ap.4, jud. Ilfov, declar pierdut talon auto al autoutilitarei marca Dacia pick-up, numar de inmatriculare IF-01-RFB. IL DECLAR NUL.

Subsemnata Alexandra Groves, domiciliata in Bucuresti, declar ca am pierdut act aditional nr. 1 la contract de vanzare cumparare N5453/2003. IL DECLAR NUL.

Declar pierdut certificat de clasificare “Bar de zi” hotel Central, numarul 8022/ 5160/ 30.07.2009, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Turism. Il declar nul.

Pierdut Autorizatie Diriginte de Santier nr. 00015336, emisa la data de 30.04.2010 pe numele Gavra Eduard Marian. O declar nula.

Declar pierdut si nul tichet parcare ROMAIRPORT pentru nr de inmatriculare Bt 89 Elf si Sv 12 wps.

Subsemnata Ciulu Cristina in calitate de fiica a decedatului- Pană Stefan-, declar pierdute urmatoarele acte: Adeverință achitare locuinta cu Nr. 5700/1998; Proces verbal predare-primire al contractului de vanzare-cumpărare 13335/01.10.1991; Contract pentru plata in rate a locuinței cumpărate in baza contractului de vanzare cumpărate nr 13335/01.10.1991., pe numele de Pană Stefan. Le declar nule.

Pierdut adeverinta electrician ANRE, gradul IIA, IIB, nr. 201810425 din 21.04.2018, pe numele Budea Virgil-Cosmin. O declar nula

PIRDUT AUTORIZATIE CONSTRUIRE NR. 258 DIN 24.04.2003 ELIBERATA DE PRIMARIA SECT. 3. O DECLAR NULA. PIERDUT PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 224 DIN 17.09.2004. IL DECLAR NUL.

Declar pierduta parafa carti de munca ITM Bucuresti Nr.178 Stanescu Irina Anca. O declar nula.

Subsemnata Irina Iordachita, membru in Colegiul Psihologilor din Romania, declar pierdut Atestatul de libera practica, eliberat in data de 20.11.2015, Cod personal 18051.

Declar pierdut Licenta de insotitor de bord cu numarul de referinta RO-17-4241 eliberat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana pe numele Mitu Alina.

Subsemnatul Dragomir Paul Dumitru declar pierdut proces verbal de predare- primire emis de ICRAL Sector 3 al apartamentului din Calea Vitan nr 221 BL 9 SC 2 Parter Sector 3 Bucuresti pe numele Dragomir Vasile. Il declar nul

Pierdut act concesiune Parohia Sf. Gheorghe Progresul I, Bucuresti, nr.423/2017 pentru 2 locuri, situate la figura 28, parcela 48, pe numele Iancu Marioara, Nan Gheorghe si Nanu Tanase. Declar nul.

Pierdut Diploma de licenta, eliberata de Facultatea de Drept – Dimitrie Cantemir pe numele de Falticeanu Maria Andreea. O declar nula.

Pierdut Diploma de Master, Facultatea de Marketing, ASE Bucuresti, Nitu Irina Maria. O declar nula

Pierdut certificat casatorie Roman Gheorghita Natalia Chirica. Tel de contact 0738979535

Pierdut contract vanzare-cumparare plata in rate 26202/06.04.1993. Il declar nul

Pierdut adeverinta privind plata integrala a pretului datorat de ȘERBAN ION conform contract vanzare-cumparare nr 26202/06.04.1993. O declar nula

Pierdut carnet de calatorie student ASE pe numele TANASE LUCA OVIDIU . Il declar nul.

Pierdut card de identitate pentru avocat, emis pe numele Simion Adrian, de către UNBR.

Pierdut contract de inchiriere pe numele Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina pentru teren/curte imobil strada Frumoasa, nr.49, sect.1, Bucuresti, precum si fisa de calcul pentru stabilirea contravalorii folosinta teren detinut. Le declar nule

Subsemnatul Udrea Adrian, domiciliat in Iasi str. M. Eminescu nr.7, bl.47, sc.2, Et.4, ap.68, declar pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.68 situat in Iasi. Il declar nul.

Subsemnatul Cainaru Victor, declar pierdut Proces Verbal de predare primire locuinta aflata pe bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 23, parter, ap. 1., sect. 5, Bucuresti. Il declar nul.

Pierdut proces verbal anexa la contractul de construire nr. 9313 din 1971 pe numele DAMIAN IOAN si MARIA. Il declar nul.

Pierdut act concesiune nr.2404 din 04.07.1996, pe numele Supeanu Iulian emis de Parohia Vintila Voda pentru un loc de veci f 33 l 261. Il declar pierdut si nul.

Declar pierdut carnetul de student pe numele Grecu Catalin- Andrei, emis de Universitatea Politehnica Bucuresti in cadrul Facultatii de Transporturi. Il declar nul.

COPIL DUMITRU, cetatean roman, declar pierdut document aferent dovezii platii integrale apartament conform contract cu ” Imobiliara” RA. nr. 6614/7771/3055. Declar nul

Pierdut act de concesiune nr. 41/1993 pe numele IANCU GHEORGHE si GEORGETA al locului de veci din parcela F3/nr.2A, Cimitirul Adormirea Maicii Domnului Giulesti. Il declar nul

PIERDUT carnet de student eliberat de UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA pe numele CIOACLA MARIUS. Il declar nul.

Vilcu Geani Bogdan , declar ca am pierdut atestatul transport marfa si cadul tahograf pe care il declar nul.

Pierdut atestat taxi pe numele : Mintioan Andonie Lucian Aurelian. Il declar nul!

Pierdut Atestat de paza pe numele CATEA CONSTANTIN VIRGIL, seria S21N19 nr.1420. Il declar nul

Pierdut diploma absolvire curs: “evaluarea competentelor pe simulator” – sef mecanic pe nave maritime cu un motor principal cu o putere de propulsie de 3000 kw sau mai mare Disea G. Alexandru Marius. Odeclar nula

Subsemnatul , Popescu Lucian Andrei, legitimat cu ci RK934582, declar pierdut telefon Samsung Galaxy M33 5G. Il declar nul.

Pierdut autorizatie de constructie nr375G/14.08.2006 ,Bucuresti, sect 5 ,str Drumul Gindari 43c,pe numele Ciulcu Daniela Mihaela si Ciulcu Alexandru.O declar nula.

Pierdut act de concesiune nr. 45/ 1997 pe numele Belecciu Zinca – Stelian Ion, al locului de veci din parcela B-107- Cimitirul Adormirea Maicii Domnului- Giulești. il declar nul.

Pierdut carnet emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, nr. 39000/2010/A, pe numele de Radu Nelusa, expert contabil, il declar nul.

Pierdut proces verbal de predare-primire locuinta nr. 85/111 din 1993 emis de -Romvial sa -cu sediul in Bucuresti, str. Frumoasa nr. 39 aferent imobilului situat in bdul 1 Mai 79 ap. 95 sector 1. Il declar nul.

Pierdut proces verbal de predare primire de la adresa Calea 13 Septembrie nr.210 bl V40 ap.32. Il declar nul

Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 25.05.1998, al contractului de vanzare-cumparare nr. 22589/25.05.1998, pe numele de Filoteia IANGUR. Il declar nul.

SC EMPLYS END SRL cu sediul in Timisoara, declar pierdute PROCESELE VERBALE DE PREDARE PRIMIRE cu numerele LKM 442 si LKM 443. Le declar nule.

SUBSEMNATUL Sasu Adrian, declar pierdut carnet de student emis de Facultatea de Teologie Ortodoxa- UBB. IL DECLAR NUL.

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Traian Vuia pe numele de Apostolache Cristian Vlad. O declar nula.

Pierdut autorizatie de constructie nr375G/14.08.2006 ,Bucuresti, sect 5 ,str Drumul Gindari 43c, pe numele Ciulcu Daniela Mihaela si Ciulcu Alexandru.O declar nula

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Safta Ioana , din str. Tudor Gociu nr. 4, Bucuresti. IL DECLAR NUL

Subsemnatul Carapcea Liviu, domiciliat in Bucuresti str.Vedea nr.5, bl.91, sc.1, Et.1, ap.8, sect.5, declar ca am pierdut procesul verbal de predare primire, pentru apartamentul nr.104 situat in Bucuresti, Sos.Pantelimon nr.235, bl.67, sc.B. Il declar nul.

Pierdut contract construire nr.895/1/1983 si proces verbal anexa la contract pe numele Rusu Neculai si Veronica in imprejurari necunoscute si nu le-am folosit in alte scopuri, vanzari, donatii, ipoteci.Le declar nule.

S-a pierdut stampila societatii Complex Bicaz SA marcata cu CUI 7639045 si J13/2247/1995, neagra, tip tabachera. Aceasta se declara nula, pierduta

Școala Gimnaziala Aron-Voda Aroneanu, judetul Iasi, CF 17182640, anunta pierderea chitantierul cu seria 17182640 nr. 51-100, cu chitantele anulate 51, 76, 77, 83 si declaram nule chitantele 92-100

Subsemnatii Samoilă Ion -Marian și Samoilă Nicoleta, domiciliați in județul Buzău, com Racoviteni, declar pierdut Certificatul de urbanism Nr 1 din 27.01.2022 Dezmembrare Imobil cu Nr. Cadastral 20093 in patru loturi eliberat de UAT – Racoviteni, com Racoviteni, judetul Buzău. il declaram nul.

Declar pierduta autorizatie de calatorie eliberata de TCE Ploiesti pe numele Brebene Tatiana

Subsemnatul Deac Ioan avand C.I. seria RK nr. 926206 prin prezenta anunt pierderea urmatoarelor acte eliberate de primaria com. Dobroiesti, jud. Ilfov- Autorizatie de constructie nr. 18-3 din 12.07.1999 si Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 3A din 02.02.2004. Aceste acte le declar nule.

Pierdut NUI si declaratie de instalare pentru casa de marcat Orgtech Abac serie 494967 si serie fiscala MB0587216815. Le declar nule

In data de 13.01.2023 am pierdut numarul de inmatriculare B 46 GSC in zona Barbu Vacarescu -Fabrica de Glucoza

Sc Trans Caradjov SRL J35/1300/1996 CUI 8882505 declar pierduta carte de intretinere a casei de marcat seria SH nr. 00001202. O declar nula

Brotac Cornel dau pierdut certificat de inregistrare marca nr 161619/ 17.10.2018. Declar nul

Pierdut CVCC 1722/ 05.08.1998 intre Imobiliara RA si Constantinescu Petre si Victoria pentru imobilul din str Uranus 100 bl. 53 ap. 8 precum si anexele la contract PVPP si schita. maricon_aq@yahoo. com, 0722459506. Le declar nule.

Pierdut carnet de student eliberat de Facultatea de Bioinginerie Medicala pe numele Ungureanu Lavinia. Il declar nul.

Am pierdut adeverinta de electrician autorizat ANRE, pe numele Vilciu Sorin. O declar nula!

Subsemnata Dumitrache Irina declar pierduta adeverinta de transport, emisa de ASE FABIZ. O declar nula.

Pierdut proces verbal de predare primire a locuintei: Anexa 5 nr 38680v, emis pe data de 12.02.1992 la predarea/ primirea locuintei situate la adresa Bucuresti, str. L. Rebreanu nr 5, bloc 52, scala 2, ap 85, in baza contractului de vanzare compare nr 38680v din 12.02.1992. Il declar nul.

CONSTANTA- *Declar pierdute urmatoarele acte: Cartela conducatorului auto cu numarul 000000000DLNE000 din 10.09.2020 pe numele Chiscababa Lilia a.n.17.01.1986, cu domociliul. Certificatul de pregatire profesionala a conducatorului auto din11. 09.2020 cu nr:0493396000. Le declar nule.

No post found