Subsemnatul ZAMFIR MARIUS declar pierdut si nul documentul diploma ANRE ELECTRICIAN AUTORIZAT emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.

Subsemnata Paraschiv Lavinia-Cristina, declar pierdut certificatul de membru în Colegiul medicilor stomatologi Olt. Îl declar nul.

Pierdut Certificat membru Colegiul Farmacistilor Bucuresti pe numele Becheanu Adina Maria. Il declar nul.

Pierdut certificat inregistrare pentru GIF HELP SERVICES S.R.L., Cui: RO43933216, J12/1356/2021, JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, ALEEA TAZLAU, NR.9, SC.1, AP.11.

Pierdut CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA -ROMANIA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALADE ADMINISTRARE FISCALA CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA seria A Nr.211349 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.181 SIGHISOARA jud Mures Mun Sighisoara Str Aleea Daliilor nr.6 Autorizatie: Reg.Fin.378/1999; Emitent Codul de inregistrare fiscala (C.I.F.): 11500699 Data atribuirii 02.03.1999 Data emiteri 07.11.2011 SE DECLARA NUL

Pierdut Certificat de ambarcatiune de agrement seria A001236, al barcii Regal 2250, inregistrata la ANR cu nr 0236-SN, nume “Raluca”. Il declar nul.

Subscrisa Asociatia Politistilor Crestini, Filiala Bucuresti cu sediul in Bucuresti, str. prof. Iuliu Valaori, nr. 20, camera 3, sector 3, Cod de Inregistrare Fiscala (CIF): 25390375, declara pierderea Certificatului de inregistrare. Le declaram nule.

Pierdut Certificat de inregistrare fiscala, Groza C. Giorgiana Elena – asistent medical generalist, jud.Iasi, Mun.Iasi, str. Gh.Saulescu, nr.45, C.I.F. 47245392, il declar nul.

Road Ready SRL, CUI 44341697, a pierdut Certificat de Inregistrare. Il declar nul.

Societatea ADIROM PRODIMPEX SRL , cu sediul social in Eforie Sud, Str Mihai Viteazu, Nr 2-4, Jud Constanta , CIF RO 9627047, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu numarul J13/3364/2003 declara pierdut Certificatul constatator pentru activitati la sediu emis in temeiul art. 17, al. 1 din Legea nr 359/2004. Il declara nul.

SC Zoodex 2002 SRL cu sediul social in Timisoara, Str.Virgiliu Nr.1, avand CUI 14801831 si numarul de ordine in registrul comertului J35/1210/2002, am pierdut certificatul de inregistrare emis de ORC Timisoara la data de 08.08.2002,avand seria 2855180. Il declar nul.

Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul.

Declar pierdut Certificat Membru OAMGMAMR, Nr. B 033693, pe numele TUDOR LIVIU ADRIAN. Îl declar nul.

Subscrisa Piconet Verbal SRL, avand CUI 46347424, j03/1585/2022 declar pierdut si nul certificatul de Inregistrare.

Subsemnatul Badea Alexandru Florin, posesor al permis de exercitare de activitati nucleare nivel 2, in cadrul Badea Implant S.R.L, Diana I. Dudea – Cabinet Stomatologic, precum si XRX Vision Dent S.R.L, declar pierdut permisul de exercitare.

THE BETTER YOU SRL, avand J23/1254/2021, CUI 36545785 a pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 4085277. Il declar nul.

Subsemnata Stamatina Kostopoulou, declar pierderea cardului de reducere tren emis de Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova. Il declar nul. The undersigned Stamatina Kostopoulou declare the loss of the train discount card issued by the university of medicine and pharmacy Craiova I declare it void.

Pierdut certificat de ambarcatiune de agrement seria A006402, emis de Autoritatea Navala Romana, pentru ambarcatiunea inmatriculata la nr. matricol 045-SN. Il declar nul.

Subsemnata Iordache Maria, Domiciliata in judetul Valcea, Declar Pierdut si nul Certificat de Membru la Colegiul Farmacistilor Valcea.

Pierdut Certificat de Medic Specialist Șipoș Anca-Cătălina, medic specialist Medicină de laborator. Il declar nul. Pierdut Certificat de Medic Primar Șipoș Anca-Cătălina, medic primar Medicină de laborator. Il declar nul.

Subsemnata Guse Elena Cristina am pierdut certificat PFA seria A 126773 din 09.01.2008. Declar nul

Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul.

Pierdut CERTIFICAT DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT seria 08045, numar ambarcatiune 0487SN. Il declar nul.

Declar pierdute certificatul de inregistrare si certificatul constatator ale UNIQA ASIGURARI SA BUCURESTI SUCURSALA EROILOR BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Sect.1, Str.Nicolae Caramfil, Nr.25, Intrarea A, Cam.1- Sala Dobrogea, Et.3, Cod Unic de Inregistrare 29975054, Numar de ordine in R.C. J40/3480/2012. Se declara nule.

PIERDUT Certificat de Imnatriculare avion Cessna 172N cu indicativul YR ANC , aflat in proprietatea SC MILLENIUM CONSTRUCTION INVEST. Il declar Nul

Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr. 14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul

Pierdut Certificat de Inregistrare in Registrul Producatorilor de Baterii si Acumulatori cu nr. RO-2019-12- B&A- 1266 valabil pana la 28.02.2020 apartinand CUI 25157427. Il declaram nul.

Sucscrisa Sc Profi Rom Food Srl declara pierdute si nule, documentele de inregistrare sanitara-veterinara si pentru siguranta alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul pentru urmatoarele puncte de lucru: nr. V.A. 8232/03.06.2019-Arad, nr. V.A. 3826/30.12.2021-Santana, nr. V.A. 5661/21.09.2015-Sebis, nr. V.A. 6410/20.08.2021-Savarsin, nr. V.A. 6920/12.06.2017-Semlac, nr. V.A 7786/11.10.2018-Ineu, nr. V.A 7981/19.02.2019-Arad, nr. V.A. 8045/25.03.2019-Moneasa, nr. V.A. 8878/29.06.2020-Arad, nr. V.A. 8945/22.07.2020-Vinga, nr. V.A. 9339/08.03.2021-Secusigiu.

Pierdut Certificat International de Conducator de Ambarcatiune de Agrement, Clasa D, pe numele Gruita Bogdan Andrei, nr.1856 din 08.10.2019. Il declar nul.

Pierdut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate privata nr. 776/1/28.02.1994 emis de Prefectura Mun. Bucuresti, precum si Ordinul Prefectului 547/1994 pe numele IOSEP CIPRIAN. Le declar nule.

Pierdut Certificat de atestare a dreptului de proprietate privata nr. 776/1/28.02.1994 emis de Prefectura Mun. Bucuresti, precum si Ordinul Prefectului 547/1994 pe numele IOSEP CIRPIAN. Le declar nule.

Subsemnatul, Cartas Cosmin Gabriel, in calitate de administrator al CREATIVE CONCEPT TECHNOLOGIES SRL-D, CUI: 37937493, Număr inregistrare Registrul Comerțului: J40/11951/2017. Sediul social: Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Biserica Enei, nr. 2, camera 3, bl.2, sc. A, et. 4, ap. 11, declar pierdute certificatele constatatoare numărul 418995 din 30.07.2018. Le declar nule.

VLASCEANU MIRELA EMILIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CUI 47029453, F40/5244/2022, cu sediul in Bucuresti, sect.4, dr. Binelui, nr. 31, bl. 9, et. 6, ap. 75, declar pierdut certificat de inregistrare in original. Declar nul.

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu al societatii Gheata Societate Cooperativa, cu sediul social in Sibiu, str.Victor Hugo,nr.2, nr.de ordine in Registrul Comertului C32/33/2005, cod unic de inregistrare RO2577200,din data de 01.07.1993. Il declar nul.

Pierdut Certificat de Concediu medical seria CCMAO nr 6490109 din 31.08.2021, perioada 01.09.2021-30.09.2021, asigurat Costea Iasmina Cristina

SC FIXIT PROBLEMS SRL-D anunta pierdera CERTIFICATULUI DE INREGISTARE cu seria B nr 3112956 cod unic de inregistrare 34979362, cu numar de ordine j28/604/09.09.2015 , sediu social MUNICIPIUL SLATINA, BULEVARDUL ALEXANDRU IOAN CUZA NR 28 BLOC CAM4 SC C ET 7 AP 40, CAMERA 2, JUDETUL OLT.

Pierdut Certificat Membru Nr: B036822, eliberat pe 27.09.2017, pe numele Alecu Adrian.

Pierdut Certificat de Clasificare 3* Nr 11984/7829, si anexa acestuia, eliberate la data 28.07.2011 de MDRT, Pensiunea Turistica ” Optim”, AV Optim SRL, cu sediul in Oras Zarnesti, str Branului nr 145, Judetul Brasov. IL DECLAR NUL.

Pierdut proces-verbal de predare-primire-receptie din data de 10.12.1991, aferent contractului de vanzare-cumparare nr. 10800/10.10.1991, il declar nul.

DECLAR PIERDUTA ANEXA 4 A CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE PENSIUNE TURISTICA “LYANA” NR 27126 DIN DATA 02.08.2013

Pierdere certificat SSD cu numarul 1853 eliberat din 26.02.2016 de catre Ceronav Constanta pe numele Neagoe Ioana Alina. Il declar nul

Pierdere certificat SSD cu numarul 1857 eliberat din 26.02.2016 de catre Ceronav Constanta pe numele Spineanu Bogdan Marius . Il declar nul

Pierdut Certificat de membru Colegiul Medicilor dentisti din Romania pe numele Ursu Claudia R.U seria AQT nr 49.

Pierdut certificat membru CMS pe numele Dindere Cristina, avand seria AOY NR 05, emis in 19 ian 2011, declar nul.

Pierdut autorizatie de functionare AMT, seria A nr. 000555, eliberata pe societatea ABCONS S. R.L. Societatea le declara nule aceste document

S-au pierdut: Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara al societatii BLOOM TRADEFAIR S.R.L., cu sediul social in Str.22 Decembrie, nr. 3, Bloc CM3, sc.A, etaj 8, ap.84,județ Hunedoara , Numar de ordine in Registrul Comertului J20/499/19.04.2018, Cod unic de inregistrare 39212904 din data de 19.04.2018. declar nul

Pierdut certificat constatator sr 521713 certificat inregistrare Seria B 2641599, Ii Iosub Maria Borsec Harghita

Pierdut, cerificat de inregistrare si certificat constatator la terti, pentru firma Tactical Parteners, J40/15750/2020, CUI 433347691, avand sediu social in Aleea Postavarul nr. 4A, bl. GC7, ap. 23, Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut certificat clasificare 11309/7911/04.08.2015, cu anexa aferenta, apartinand societatii SC Touring Delta SRL, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Turism. Se declara nule.

S-au pierdut: Certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii BELLA SMILE SRL, cu sediul social in str.Lacul Plopului nr.5, parter, bl.P73, sc.2, ap.28, Bucuresti, Numar de ordine in Registrul Comertului J40/5254/16.04.2019, Cod unic de inregistrare 40993744 din data de 16.04.2019, Certificate constatatoare, Rezolutia nr.52862/16.04.2019. Le declar nule.

Subsemnata Dulceanu Anca – Lenuța declar ca am pierdut CERTIFICAT DE MEMBRU (OAMMR) Ordinul asistenților medicali generaliști, moaștelor și asistenților medicali din România cu specializarea farmacie.

Pierdut Certificat de Inregistrare emis de ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii MARGO TRADING SRL, sediul social in Bucuresti, str. Brailita Nr. 38, sector 3, Numar ordine Registrul Comertului J40/10679/2002, CUI 14966546. Il declaram nul.

SC Transylvania Euro Workers SRL, avand cod unic de inregistrare 30715171, si numar de ordine in Registrul Comertului J32/848/2012 din data 26.09.2012, declar pierdute si nule Certificatul de Inregistrare Seria B Nr. 2634969 din 15.10.2012, si Certificat Constatator Nr. 527411 din 27.09.2012, ambele eliberate de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu

Am pierdut certificat inregistrare si certificate constatare sediu si terti, ale societatii Veriss One Residence SRL, sediu social soseaua colentina, nr. 400, demisol, sector 2, Bucuresti, CUI RO 38428056, j40/18376/2017. Le declar nule.

Pierdut Diploma de bacalaureat, eliberata de Liceul Mircea Vulcanescu pe numele de Moise Aurelian. O declar nula

SC Zereik Holding, Management Training si Consultanta SRL, CUI 43507164 , J12/4394/2020 declara pierdut Certificat Inregistrare Firma (CUI).

Asociatia Alaturi de Tine 2007. AVAND CUI 21612932 DECLARA PIERDUT CERTIFICAT DE AUTORIZARE SANITAR-VETERINARA PT MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII PT CALATORII RUTIERE DE LUNGA DURATA, NUMARUL CERTIFICATULUI= RO-HD-B-041-032-B-124-DOG, EMIS DE DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU PT SIGURANTA ALIMENTELOR HUNEDOARA. Il declaram nul

Pierdut Certificat Constatator al societatii PET PRODUCT SRL, J40/11074/1998, CUI RO11156707, cu sediu secundar din Municipiul Turda, strada Universului, nr. 21, COMPLEXUL COMERCIAL “FUNSHOP PARK TURDA”, parter, unitatea 09, jud. Cluj(punct de lucru), emis de Oficiul National al Registrului Comertului eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr 577553 din 18.08.2022 IL DECLAR NUL.

Cabinet Individual Santa Valentina, cu sediul in Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap. 44, Jud. Mureş, Targu Mureș, mandatar al SC MONDIAL IMPEX SRL Str. Viilor nr. 452 B, judeţul Mureş, SaNTANA DE MUREŞ, declar ca am pierdut certificatul de inregistrare al mărcii ARYS nr 116925, depozit nr M 2011 02419, eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, București, str Ion Ghica, nr 5, sector 3. il declar nul.

Pierdut certificat de inregistrare in scopuri de TVA al lui Belu Florin Ioan cu domiciliul fiscal in Bucuresti, sect.5, str.Ordinii nr.9b, cod unic de inregistrare fiscala RO34466340 eliberat pe 07.05.2015. Il declar nul.

Subscrisa AQUILA V&L SRL, cu sediul social in Mun.Ploiesti, str.Malu Rosu nr.105A, jud. Prahova, CUI14585835, J29/378/2002, declara pierdut si nul certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria.B nr. 0134191 eliberat la data de 01.01.2007 de catre MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA.

Pierdut certificat de inregistrare Kayam Cosultanta de Afaceri si Alfaterm Team SRL, nr. 3465111 CUI 38342710. Le declar nule. Contact: 0722232619

Pierdut certificat de conducator ambarcatiune de agrement numarul 28765,eliberat de Autoritatea Navala Romana la data de 26.05.2010, pe numele Savu Ioana Andreea. Il declar nul

SC LC OLE OLA SRL J52/1015/2018; CUI 39516296, declar pierdut Certificat de inmatriculare nr. 3764205, Certificat constatator nr. 27462. LE DECLAR NULE.

S.C. Stallion Trade S.R.L., cu sediul in Harman, jud.Brasov, Aleea 10 nr.144-145, RO13826650 declara pierdut Certificatul de Inmatriculare nr. 933 al aeronavei YR-MIS, eliberat in data de 22.06.2018 de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Popescu Ion Razvan, pierdut Certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement clasa D emis de Autoritatea Navala Romana la data de 27.05.2016. Il declar nul.

Pierdut certificat membru OAMGMAMR, LILIANA ANASTASESCU, Seria:B, nr: 13986, DIN DATA DE 29.03.2022.

Pierdut certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfuri, cu numarul 0012886 eliberat la Bucuresti in data de 03.03.2014. Se declara nul

PIERDUT CERTIFICAT CONSTATATOR AL SC MASSETTI E SOTTOFONDI SRL, CUI 36755647. IL DECLAR NUL.

Pierdut Certificat Urbanism nr.52 din 27.01.2020 emis de Primaria Voluntari pentru SC E-Distributie Muntenia SA. Il declar nul.

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al Societatii REMIND HEALTH SRL cu sediul social in Bucuresti sector 2 str. Arhitect Harjeu nr. 54 camera 6 etaj, avand CUI 39396556, Nr. ordine in Registrul Comertului J 40/7270/24.05.2018, Seria B nR.3490260. Il declaram nul.

Subsemnatul Micu Vasile in calitate de asociat si administrator al SC EUROCONSTRUCT TEHNO SILVA SRL, declar pierdute urmatoarele documente: Certificat de Inregistrare seria B Nr. 2495810, CUI 29300910, J40/13108/03.11.2011 si Certificatele Constatatoare. Le declar nule.

Subsemnatul Oltean Ciprian declar că am pierdut CERTIFICAT DE MEMBRU-OTDR (Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania). IL DECLAR NUL. (In cazul in care cineva il găsește ma puteti contacta la numărul 0745.168.918 sau la adresa de email oltean_ciprian81@yahoo.com. Mulțumesc

Subsemnatul Balint Felix, domiciliat in localitatea BRASOV, str.Berzei, nr .14, am pierdut certificat transport de persoane in regim de inchiriere seria CTPi, nr.0021761, in data de 10.07.2020. Il declar nul

Pierdut Certificat atribuire Numar Identificare Fiscala seriaA 1128331 Nr 9000001594101 pe numele Paar Calin Alexandru. Il declar nul

Brotac Cornel dau pierdut certificat de inregistrare marca nr 161619/ 17.10.2018. Declar nul

Pierdut certificat membru CMDR in constanta pe numele Dr. Diana Costandache. IL DECLAR NUL

No post found