PIERDUT IN CONDITII NECUNOSCUTE CARTE DE MUNCA PE NUMELE PETRESCU BOGDAN, DATA NASTERII 06.03.1971. Declar nula.

Declar pierdute carnet de student și legitimație de student pe numele Pămînt Andrei-Florin, emise de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematica si Informatica. Le declar nule.

Subsemnata Balasa Maria Cosmina declar pierdute legitimatia, cardul de student si transport emise de catre Facultatea de Management din cadrul ASE Bucuresti. Le declar nule.

Pierdut carnet de membru vanator la AVPS Ardealul nr 13, emis pe numele Marian Turtoi.

S.C. OSKAR COMPLEX MARKET; CUI 29942880; Nr. R.C. J23/719/2012; declaram pierdut Certificat de inregistrare: B2528104, emis pe data de 21.03.2012 si eliberat la data de 22.03.2012. Il declaram nul. Totodata declaram pierdute si certificatele constatatoare aferente sediului social si sediilor secundare. Le declaram nule.

Pierdut Certificat de Cetatenie din data de 07.03.2017 pe numele Palgaru Valentina, il declar nul.

Pierdut contract de vanzare cumparare pe numele de Safta Ioana, din str. Tudor Gociu nr. 4, Bucuresti. IL DECLAR NUL

Pierdut Contract de construire nr.1404/2/1977 si Proces-Verbal Anexa la Contract pe numele Niculae Elena in imprejurari necunoscute. Le declar nule.

Bună ziua, Pe 26 August am pierdut un portofel cu documente în zona Centrul Vechi, Bucuresti: Cartea de identitate pe numele Andrei Codreanu; Permis de conducere; Set de carduri bancare. Ofer recompensa! +44777496244.

Pierdut act de concesiune nr. 900 pe numele de Izak Nicolae si Izak Daria-Dorina eliberat de Parohia Cornetu. Îl declar nul.

Pierdut Certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement nr. 28544 emis in data de 12.08.2020 de Autoritatea Navala Romana, pe numele Cord Bogdan Nicolae. Il declar nul.

Pierdut certificat de naștere cu mentiunea de schimbare de nume de familie din numele Dumitrescu in numele Opal, eliberat de Oficiul starii civile a sectorului 4 București in ziua de 20 iunie 2023. Îl declar nul.

Anunt pierdere parafa pe numele Olaru Oana Cristina medic specialist pediatru cod E 85894.

Pierdut Legitimatie si Carnet de student, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Sectia Filologie, Anul II, Japoneza-Germana, pe numele de Gheorghiu Ilinca-Alexandra.

Subsemnatul Pavel Rusu Eduard Costin, student la Școala Națională de Studii Politice și Administrative,profilul Comunicare și Relații Publice declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.

Subsemnatul Pasareh Aghdam Andrei, student la Medicina Veterinara Bucuresti, declar pierdute carnetul de student si legitimatia.

Pierdut abonament TimPark, eliberat pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare CS01DFL. Daca il gasit va rog sa ma contactati la numarul de telefon 0766356682 Multumesc.

Declar pierdute :certificat nastere Seria N.4 nr 829388 pe numele Duna Petronela Gina ;certificat de casatorie emis 1995/29 iulie serie C.9 nr 325667(Parlog Viorel/Duna Petronela Gina);certificat de casatorie serie C.3 nr 724221 emis13 oct 1968(Duna Petre si Lungu Dumitra),certificat de deces seria DA nr 6759779 emis 07.01.1997 nr 30117;certificat de nastere Lungu Dumitra serie Nn nr 781712 emis 26.01.1957 nr 181,data nasterii 11.05.1949.Le declar nule.

Pierdut Act de Concesiune Nr. 61 din 21.01.2007 eliberat de Parohia Cernica, actualmente Parohia Sfintii Trei Ierarhi- Pantelimon, Cimitir Cernica2, Figura A5, Parcela 5, rând 10, loc 14+15,eliberat pe numele Leoveanu Grigore Ion. Il declar nul. Pierdut Act de Concesiune Nr. 5 din 15.11.2016 eliberat de Parohia Cernica, actualmente Parohia Sfintii Trei Ierarhi- Pantelimon, Cimitir Cernica2, Figura A7, rând 22, loc 3+4,eliberat pe numele Leoveanu Grigore Ion. Il declar nul.

Pascal Sorin Ionel declara pierdut contract de vanzare cumparare Nr. 37599 din data de 18.05.1994 incheiat intre Gyorgy Ferenc si R.A. Comprest Brasov.

PIERDUT Certificat de Nastere pe numele de SAMSON ROBERT ADRIAN. Il declar NUL.

Vicol Laurentiu, domiciliat in Bucuresti Aleea Ciucea nr. 4, bl.18,sc.4, et.4, ap. 49, sectorul 3, declar pierduta C.I. seria RD nr. 995272 eliberata de SPCEP sect.3, la data de 14.02.2018 si Certificat de nastere cu data de inregistrare a nasterii la 02.02.1969. Le declar nule.

Pierdut si declar nula legitimatia seria A, nr. 0367, impreuna cu insigna si ordinul de serviciu permanent emisa de Directia Generala Antifrauda Fiscala, pe numele Mahonis Cosmin Florin.

Subsemnatul Mitocaru Florinel Catalin, declar pierdut PERMIS DE CONDUCERE. Il declar nul

Pierdut CARNET MUNCA seria BF nr.0096062 din 25.07.1981 pe numele Lungulescu Elena. Il declar nul.

Subsemnata Stan Arianna declar pierdute următoarele acte : carte de identitate emisă de SPCLEP Focșani, permis auto emis de SRPCIV VRANCEA, legitimație de student și carnet de student emise de Universitatea Politehnica București, card de sănătate emis de CNAS. LE DECLAR NULE.

Pierdut carnet de student – Preda Razvan Mihai, Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti, Facultatea IME, Specializarea Calculatoare, anul 2. Il declar nul.

Subsemnatul Baciu Ionel, domiciliat in Sat Smig, com Alma, jud.Sibiu, ddeclar pierdut permis auto. Declar permisul nu

Mihaela Bubu, angajat DGASMB declar ca mi-au fost sustrase actele de identitate si legitimatiile de serviciu/ transport STB. Declar actele si legitimatiile, nule

Subsemnatul Ionescu Ionut Bogdan declar pierdute certificatele: Program de pregatire de baza maritima nr certificat 42700; Passenger ships nr certificat 8969; Curs de familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor nr. cetificat 9172, emis de Ceronav Galati, Emise in noiembrie 2021. Le declar nule.

Pierdut legitimatia nr. 143 (card+portofel+insigna) emisa de Consiliul Concurentei pe numele Irina Hugeanu-Busega. O declar nula.

Pierdut si declar nula legitimatia seria A, nr. 0367, impreuna cu insigna si ordinul de serviciu permanent emisa de Directia Generala Antifrauda Fiscala, pe numele Mahonis Cosmin Florin

Vicol Laurentiu, domiciliat in Bucuresti Aleea Ciucea nr. 4, bl.18,sc.4, et.4, ap. 49, sectorul 3, declar pierduta C.I. seria RD nr. 995272 eliberata de SPCEP sect.3, la data de 14.02.2018 si Certificat de nastere cu data de inregistrare a nasterii la 02.02.1969. Le declar nule

Pierdut Certificat de pregatire profesionala (CPC) pe numele STROIA CONSTANTIN. Il declar nul.

Constanta. Subsemnatul POPESCU DAN- declar pierdut permis ambarcatiune seria CAA nr 48608 CAA, cat. C+D

No post found