Dogaru Ion Lucian, CUI 33798902, F29/1583/2014, str. Scurtesti Nr. 150A, Comuna Stefesti jud Prahova, declar pierdute si nule CUI-ul si actul constitutiv.

Author: Pierderi Acte