Societatea Josi Logistic Srl – CUI: RO30324050- Pierdut Carte de Interventie casa de marcat si Registru Special pentru seriile: DB4400030434 si DB4400011866 le declar nule.

Author: Pierderi Acte