Subsemnata Valentina Niculae, în calitate de Administrator al SC Uberfleet Partner SRL, declar ca am pierdut REGISTRUL SPECIAL și CARTE DE INTERVENTII pentru APARATELE DE MARCAT FISCALE cu seriile OT19104819 și OT19104641.

Author: Pierderi Acte