Subsemnata Codarcea Alina, avocat stagiar în cadrul Baroului București, declar că mi-am pierdut cardul de avocat. Îl declar nul.

Author: Pierderi Acte