Subsemnatul Naghen Serban Victor, student la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, specializarea Ingineria Autovehiculelor, declar pe proprie raspundere carnetul de elev pierdut si nul.

Author: Pierderi Acte