Subsemnatul, Andrei Alexandru-Valentin, student al Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte