Subsemnata Bartha Levente fost student IPL la Universitatea Transilvania Brasov. Declar pe proprie raspundere pierderea carnetului de student. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte