Subsemnatul Pasareh Aghdam Andrei, student la Medicina Veterinara Bucuresti, declar pierdute carnetul de student si legitimatia.

Author: Pierderi Acte