Subsemnata Marin Stefania declar pierdut carnetul de note de student emis de catre Facultatea de Medicina Veterinara Bucuresti. IL DECLAR NUL.

Author: Pierderi Acte