Declaram ca s-a pierdut Certificatul de inregistrare seria B nr. 3761030 din 14.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Author: Pierderi Acte