Subsemnata Paraschiv Lavinia-Cristina, declar pierdut certificatul de membru în Colegiul medicilor stomatologi Olt. Îl declar nul.

Author: Pierderi Acte