Subsemnata Galu Delia-Stefana, declar pierduta legitimatia eliberata de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. O declar nula.

Author: Pierderi Acte