BONATTI SPA PARMA SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, etaj 4, Cladirea B, sector 2 Bucuresti, avand CUI 33446663 nr. de ordine in Registrul Comertului J40/9115/2014, declara pierdut Certificatul de Inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 1007683.

Author: Pierderi Acte