Subsemnatul Dr. Costache Adrian declar pierdut Certificat de competenta echografie nr. 42427 din 10 decembrie 1992, eliberat de Ministerul sanatatii Centrul de perfectionare a personalului superior sanitar. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte