Subsemnata, Gheorghe Stefania Bianca, studenta anul 3 l a Univeristatea Bucuresti, Facultatea de Administratie si Afaceri declar pierderea legitimatiei de student. O declar nula.

Author: Pierderi Acte