Subsemnata Spinu Mihaela Andreea declar pierdute carnetul și legitimația de student emise de Facultate de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte