PIERDUT certificat de înregistrare in scopuri de TVA seria Ronr. 28348249 din data de 14.04.2011 pentru SC Ovi Events SRL. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte