S.C. OSKAR COMPLEX MARKET; CUI 29942880; Nr. R.C. J23/719/2012; declaram pierdut Certificat de inregistrare: B2528104, emis pe data de 21.03.2012 si eliberat la data de 22.03.2012. Il declaram nul. Totodata declaram pierdute si certificatele constatatoare aferente sediului social si sediilor secundare. Le declaram nule.

Author: Pierderi Acte