Subsemnatul Bogdan-George Pătrașcu declar pierdut actul de proprietate nr.56256/1991 cod 03 013668 emis de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe numele Diaconescu Constantin. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte