SC PROFI ROM FOOD SRL cu sediu in Timisoara, Aleea Amicitiei nr 1, inregistrata la ORC Timis cu J35/239/1999, CUI 11607939, declaram pierdut Acordul de functionare nr. 6773 din 05.06.2016 emis de Primaria Mun. Timisoara pentru punctul de lucru situat in Timisoara, Calea Sever Bocu nr. 31.

Author: Pierderi Acte