Societatea LYRDENT SRL, CUI 13321029 anuntam pierderea Certificatului de inregistrare seria B nr. 3761030 din 14.02.2019 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si il declaram nul.

Author: Pierderi Acte