Subsemnata Bircu Monica-Livia, declar pierderea legitimatiei de student eliberata de Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti-Facultatea de Medicina. O declar nula.

Author: Pierderi Acte