Subsemnata Budeancă Bianca-Ionuța, declar pierduta legitimația de transport, emisă de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. O declar nulă.

Author: Pierderi Acte