Subsemnata Caracuda Ana-Maria-Laura, studenta la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, in cadrul Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole, anul I, declar ca am pierdut carnetul de student. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte