Subsemnata Carmen Blandu declara pierderea carnetului de expert contabil, numar 39354, emis de CECCAR Filiala Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte