Subsemnata Cruceru Larisa Anamaria, declar pierderea legitimatiei de student emisa de UAUIM Bucuresti. O declar nula.

Author: Pierderi Acte