Subsemnata Dobai Cristina, declar pierdute legitimatia si carnetul de student, emise de Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte