Subsemnata Duduță Laura declar pierdută și nulă legitimația de student eliberată de Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole.

Author: Pierderi Acte