Subsemnata Elena Amalia Digulescu din anul 2 la Facultatea de Medicina Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova, declar pierdut si nul cardul de transport pt sudenti.

Author: Pierderi Acte