Subsemnata Enuta Roberta Andreea, declar pierdut carnet student emis de Universitatea Petrol si Gaze, Facultatea de Stiințe Economice MMC. Il declar nul.

Author: Pierderi Acte