Subsemnata Ghita Ionica Madalina, declar pierdută legitimația de student emisă de către Universitatea din București, Facultatea de Geografie. O declar nula.

Author: Pierderi Acte