Subsemnata Ion Madalina Mirabela, declar pierderea legitimatiei si carnetului de note de la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte